Gwarancja przebiegu

Gwarantujemy przebieg auta! Gdyby jednak okazało się, że stan licznika odbiega od faktycznego przebiegu samochodu, przyjmiemy go z powrotem i zwrócimy nabywcy pełną cenę.

Gwarancja przebiegu jest ważna przez 3 miesiące i 10 tys. kilometrów od zakupu.

Zasady akcji GWARANCJA PRZEBIEGU - warunki gwarancji

 

1. Gwarantem jest Autlet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Jagiellońska 88B (Gwarant), partner akcji „bezkrecenia.pl”

 

2. Gwarancją przebiegu (Gwarancja) objęte są auta sprzedawane przez Gwaranta i oznaczone hasłem „GWARANCJA PRZEBIEGU”. Gwarant oświadcza i zapewnia, że tak oznaczone auta mają rzeczywisty przebieg zgodny ze stanem licznika.

 

3. Gwarancja obowiązuje przez 3 miesiące od dnia sprzedaży auta i wygasa również w razie przejechania autem więcej niż 10000 kilometrów od dnia zakupu, zależnie od tego który z warunków zostanie spełniony wcześniej.

 

4. Uprawnionym z Gwarancji jest osoba, która nabyła auto od Gwaranta (kupujący). 

 

5. W ramach niniejszej Gwarancji Gwarant zobowiązuje się, że w przypadku gdy w okresie obowiązywania Gwarancji kupujący przedstawi dowód, że deklarowany przez Gwaranta stan licznika odbiegał od faktycznego przebiegu samochodu przy sprzedaży, wówczas nabywcy przysługuje prawo zwrotu zakupionego auta, a Gwarant po zwrocie auta zwróci nabywcy uiszczoną cenę auta.

 

6. Gwarancja nie ma ograniczeń terytorialnych.

 

7. Niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

 

8. Gwarancja nie przechodzi na kolejnych nabywców auta. Gwarant wyłącza możliwość przeniesienia uprawnień z Gwarancji w drodze cesji.

 

9. W przypadku skorzystania przez kupującego z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej Gwarant zastrzega sobie prawo pomniejszenia płatności wynikających z Gwarancji o płatności dokonane na rzecz kupującego z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

  

https://www.niekrecony.pl/

Miło nam poinformować, że dołączyliśmy do kampanii „Sprawdzony – Niekręcony”. Razem z organizatorami działamy na rzecz wyeliminowania z rynku nieuczciwych sprzedawców samochodów używanych i przedsiębiorstw świadczących usługi kręcenia liczników.

Co to oznacza dla naszych Klientów?

Gwarantujemy, że wszystkie samochody używane w naszej ofercie mają realny przebieg, zatem Klient nie przepłaci za kupione auto.

Każdy, kto kupi u nas pojazd otrzyma dołączoną do umowy sprzedaży gwarancję przebiegu.

Według regulaminu akcji, jeśli nabywca udowodni, że samochód miał  przed transakcją cofnięty licznik, sprzedawca musi nie tylko zwrócić mu pieniądze za samochód (co wynika w większości przypadków przepisów prawa), ale także zapłacić karę umowną w wysokości 1000 złotych.

Więcej informacji o zasadach i regulaminie akcji można znaleźć na naszej stronie

https://www.niekrecony.pl/

 

 

 

 

 

 

Polecane oferty